ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. ο Όμιλος μας θα πραγματοποιήσει, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του καταστατικού μας, την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Ετήσιος απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ενημέρωση πεπραγμένων Δ.Σ.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όσα εκ των μελών ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1.στ. του καταστατικού

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί μια εβδομάδα αργότερα στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Χαλκίδα 21-01-2018

Ο Γενικός Γραμματέας                         Ο Πρόεδρος

Λάζαρος Κριμάτογλου                       Γιάννης Ρούσσος