ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Το Δ.Σ. του Ομίλου μας, κατά την συνεδρίαση του της 04-05-2018
αποφάσισε για το πιο κάτω θέμα:
2.Ορισμός Συντονιστή 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης
Για τις ανάγκες επικοινωνίας, οργάνωσης και συντονισμού των μελών
του ομίλου μας που θα συμμετέχουν στην 13η Πανελλήνια συνάντηση
φουσκωτών σκαφών που θα πραγματοποιηθεί στην Αμοργό, ορίστηκε ως
συντονιστής το μέλος μας Πασχαλίδης Άκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε
μαζί του στο τηλ. 694 428 1398.
Χαλκίδα 22-05-2018
Ο Γενικός Γραμματέας         Ο Πρόεδρος
Λάζαρος Κριμάτογλου         Γιάννης Ρούσσος