ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Ομίλου μας, κατά την συνεδρίαση του της 04-05-2018
αποφάσισε για το πιο κάτω θέμα:
1. Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. ο Όμιλος μας θα
πραγματοποιήσει, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του καταστατικού
μας, έκτακτη Γενική Συνέλευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. 13η Πανελλήνια συνάντηση – Αμοργός
2. Διαφήμιση στο Site του Ομίλου
3. Θέματα ελλιμενισμού και χρήσης χερσαίας ζώνης – Εύλογη
χρήση- αρ. Πρωτ.2132.22-1/2181/18/25-04-2018 Κεντρικό
Λιμεναρχείο Χαλκίδας
4. Αναφορά σε θέματα της επόμενης έκτακτης Γενικής συνέλευσης.
Εισήγηση θεματολογίας από ΔΣ και καθορισμός προθεσμίας
υποβολής προτάσεων των μελών
Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όσα εκ των μελών ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5.21.στ. του καταστατικού
Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί
μια εβδομάδα αργότερα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Χαλκίδα 22-05-2018
Ο Γενικός Γραμματέας        Ο Πρόεδρος
Λάζαρος Κριμάτογλου        Γιάννης Ρούσσος