ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ «ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»

Η αγάπη για τη θάλασσα και το φουσκωτό σκάφος ήταν οι αιτίες που οδήγησαν μια ομάδα φίλων, όλοι τους κάτοχοι φουσκωτών, από τη Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή, να ιδρύσουν τον όμιλο με την ονομασία «Ευβοϊκός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών (Ε.Ο.Φ.Σ.)». Ο βασικός στόχος του Ομίλου είναι, μέσω του φουσκωτού σκάφους, να αποτελέσει μια κοινή πλατφόρμα για ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, τα φουσκωτά σκάφη και τα ταξίδια, ανθρώπους με κοινές ανησυχίες για το περιβάλλον, τη φύση, τα σπορ αλλά και κοινά προβλήματα.

Το φουσκωτό σκάφος χρησιμοποιείται ευρύτατα και για τους κατόχους του δεν είναι πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής. Είναι αποδεδειγμένα ο ασφαλέστερος τρόπος θαλασσινών ταξιδιών για μικρές και μεγάλες αποστάσεις, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με 16.000 km ακτογραμμής, άπειρα νησιά και παρθένες παραλίες, ένα ταξίδι ή μια απλή βόλτα με φουσκωτό σκάφος είναι σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία.

Ανάμεσα στους σκοπούς του νέου Ομίλου συγκαταλέγονται:
-η διάδοση της ιδέας του φουσκωτού σκάφους και σε άλλους φίλους της θάλασσας μέσα από εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, εκδόσεις, συμβουλές, πληροφορίες,
-η δημιουργία μιας παρέας για ανταλλαγές απόψεων πάνω σε προβλήματα και θέματα σχετικά με το φουσκωτό σκάφος,
-η οργάνωση θαλασσινών ταξιδιών με σκοπό την αναψυχή των μελών και ταυτόχρονα την παροχή κάθε μορφής βοήθειας στους κατοίκους των μικρών νησιών μας,
-η συνεργασία με άλλους αντίστοιχους ομίλους και η συμμετοχή σε αγώνες, αποστολές διάσωσης και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης επιθυμία όλων είναι η ευαισθητοποίηση των μελών του συλλόγου, φίλων, φορέων και υπευθύνων, σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η άμεση επέμβαση των διαθέσιμων σκαφών του ομίλου όποτε ζητηθεί από τις τοπικές αρχές ή οποιοδήποτε ναυτιλλόμενο.