ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

Για να γίνει κάποιος μέλος του Ε.Ο.Φ.Σ. πρέπει:

Α) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Β) Να εναι κάτοχος φουσκωτού σκάφους, και εφοδιασμένος με όλες τις προβλεπόμενες άδειες χειρισμού και πλεύσης του σκάφους του.

Γ) Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικό αδίκημα.

Δ) Να Δηλώσει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού.

Ε) Να συμπληρώσει την προβλεπόμενη αίτηση  και να προσκομίσει φωτοτυπία του Διπλώματος Χειριστού Ταχυπλόου και της Άδειας Εκτέλεσης Απεριορίστων Πλόων του σκάφους. Την αίτηση θα πρέπει να την υπογράφουν δύο παλαιά μέλη του Ομίλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά το εντευκτήριο του Ομίλου πριν η αίτηση γίνει αποδεκτή. Η αποδοχή της αίτησης παραμένει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αίρεται το τέλος εγγραφής η δε συνδρομή μέλους ορίσθηκε σε 100 Ευρώ ετησίως.